Nota legal

Nota legal

El domini: http://www.aetech.biz és propietat de l'empresa Aplicacions Elèctriques SA, amb el NIF A17048349. Registre Mercantil de Girona, al tom 72, foli 120, full GI-1286. El domicili de l'empresa és C. d'Amnistia Internacional, 22 17190 SALT (Girona) · ESPAÑA. També pot posar-se en contacte amb nosaltres en el Tel. +34 972 405 023 o l'e-mail:info@aetech.biz

Propietat intel·lectual i industrial:

La totalitat del contingut d'aquest lloc web està protegit per drets de propietat industrial i intel·lectual que l'usuari d'aquest lloc web ha de respectar. Queda prohibida la reproducció, excepte per a ús privat, la comunicació o distribució dels materials inclosos en aquest lloc web sense autorització expresa de Aplicacions Elèctriques SA.

Responsabilitat en els enllaços:

Aplicacions Elèctriques SA inclou en el seu lloc web tot un seguit d'enllaços a pàgines dels seus clients i proveïdors, únicament amb la intenció de fer publicitat dels treballs efectuats per encàrrec d'aquests. Aplicacions Elèctriques SA no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades.

Política de protecció de dades personals:

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol·licitats.

En concret Vè. Ens pot proporcionar la següent informació:

- Contacte. Dades de contacte per poder respondre a peticions que Vè. Ens faci. Les seves dades seran conservades mentre siguin necessaris per gestionar la seva petició.
- Borsa de treball. Dades del seu currículum amb la finalitat de formar part de la nostra borsa de treball, accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats. Si participa en un procés de selecció les seves dades poden ser cedides a empreses subcontractades per a tal fi i un cop finalitzat el procés, seran destruïdes. APLICACIONS ELECTRIQUES, SA conservarà les seves dades un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades nostra propietat, qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació.
Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.
L'informem que pot exercitar els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió i oposició, i sol·licitar informació addicional, indicant-ho per escrit a C. d'Amnistia Internacional, 22 17190 SALT (Girona) · ESPAÑA o per correu electrònic a: info@aetech.biz . (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016, de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals)

Informació Protecció de Dades Personals:

Les dades personals que ens facilita en el seu currículum personal passaran a formar part de APLICACIONS ELECTRIQUES, S.A. adreça C/Amnistia Internacional,22 17190 Salt per al seu tractament, amb la finalitat de formar part de la nostra borsa de treball, accedir a les ofertes que es considerin oportunes al seu perfil i participar en els processos de selecció relacionats.

Si participa en un procés de selecció les seves dades poden ser cedides a empreses subcontractades per aquesta finalitat i una vegada finalitzat el procés, seran destruïdes. APLICACIONS ELECTRIQUES, S.A. conservarà les seves dades un any, si el perfil encaixa amb les nostres demandes internes, o bé 15 dies, si no encaixa.

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, cancel.lació i oposició, indicant-ho per escrit a l'empresa APLICACIONS ELECTRIQUES, S.A. adreça C/Amnistia Internacional,22 17190 Salt o per correu electrònic a : maxim.vidal@aetech.biz. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016).

Necessites més informació sobre Aetech i els seus serveis?

Contacta’ns