Fem-ho realitat

La llarga experiència en instal·lacions elèctriques industrials, ens permet treballar en qualsevol àmbit en alta i baixa tensió i control; des de centres de transformació de mitja tensió, passant per quadres elèctrics i de control, instal·lacions de baixa tensió fins a la part d’instal·lacions de busos de comunicacions i sensòrica.

 • Alta Tensió

  Alta Tensió

  Dissenyem i executem instal·lacions d'alta tensió; subestacions, centres de mesura i transformació, cogeneracions, etc. Disposem d’una dilatada experiència en instal·lacions executades arreu del món.

 • Baixa Tensió

  Baixa Tensió

  Les instal·lacions de baixa tensió representen el cor de l’empresa.  Enginyem i portem a terme projectes de baixa tensió. Tenim una àmplia trajectòria en instal·lacions convencionals, instal·lacions en zones classificades (ATEX).... Donem resposta global a les necessitats del client.

 • Control

  Control

  Realitzem tota classe d’instal·lacions de control, la qual cosa ens permet dur a terme l’automatització i control de qualsevol procés industrial: bussos de comunicació, PLCs, quadres distribuïts, xarxes inalàmbriques… 

 • Enginyeria Elèctrica

  Enginyeria Elèctrica

  El departament Tècnic dissenya, valora i supervisa les instal·lacions resolent qualsevol dubte dels nostres clients. Aquest departament té capacitat per realitzar l'enginyeria elèctrica en AT i BT i aportar així un valor afegit a les instal·lacions que es duen a terme, arribant a incloure les legalitzacions de les instal·lacions realitzades.

 • Disseny d’esquemes elèctrics

  Disseny d’esquemes elèctrics

  AEtech disposa d'un departament especialitzat que, conjuntament amb els enginyers del departament tècnic i amb les millors eines de disseny, pot realitzar qualsevol mena d'esquema o diagrama relacionat amb els projectes.

 • Realització de quadres elèctrics

  Realització de quadres elèctrics

  AEtech realitza quadres elèctrics amb materials de màxima qualitat i amb primeres marques, les quals són sotmeses constantment a les màximes exigències. 

 • Instal·lacions en edificis singulars i sector terciari

  Instal·lacions en edificis singulars i sector terciari

  A l’igual que en les instal·lacions industrials, AEtech també realitza projectes elèctrics de MT, BT i automatització i control en edificis singulars i del sector terciari.

 • Assessorament elèctric - energètic

  Assessorament elèctric - energètic

  La nostra àmplia llista de referències en el sector industrial ens posa en disposició de realitzar comparatives, proposar millores i, en definitiva, assessorar i proposar les millors solucions energètiques per a cada cas en concret.

 • Auditories de sistemes elèctrics

  Auditories de sistemes elèctrics

  AEtech pot auditar les seves instal·lacions elèctriques per determinar el grau de compliment dels reglaments de Baixa i Mitja tensió, compliment de les directives Atex, idoneïtat dels sistemes elèctrics existents… propostes tècnic-econòmiques de les millores a realitzar en són el resultat.

 • Manteniment preventiu

  Manteniment preventiu

  Revisions periòdiques de MT i BT. Un factor determinant és el manteniment preventiu de les instal·lacions portant a terme verificacions termogràfiques, ajustament de dispositius, comprovació de xarxes, esquemes, diagrames…

 • Instal·lacions ATEX

  Instal·lacions ATEX

  Els nostres enginyers i tècnics disposen de la certificació Ism-ATEX Nivell 2-E en la concepció, realització i manteniment d'instal·lacions en atmosferes explosives.

Necessites més informació sobre Aetech i els seus serveis?

Contacta’ns