Solucions TIC

Seguretat i disponibilitat, una obligació

Des d'AEtech som partidaris que darrere de qualsevol implementació d’un sistema MES/MOM, o una instal·lació automatitzada, ha d’anar acompanyat de solucions TIC per assegurar i garantir al màxim la confidencialitat, disponibilitat i el restabliment dels sistemes informàtics davant de qualsevol situació de risc.

 • Xarxes Ethernet Industrial

  La xarxa de producció (OT - Operation Technology)  està agafant més protagonisme i és essencial integrar-la amb la xarxa d’ofimàtica (IT - Information Technology). Per aconseguir aquesta convergència de manera segura i ràpida duem a terme auditories, estudis i la implementació de xarxes Ethernet industrial.

 • Xarxes Wireless

  Per tal de dotar de versatilitat a les indústries, la implementació de xarxes Wireless és necessària i útil. La comunicació inalàmbrica entre equips cada cop permet més integració i mobilitat dins del flux de les operacions.

 • Ciberseguretat

  Soms conscients que la seguretat en els sistemes és essencial per la protecció de les dades i els processos de producció, per aquest motiu apliquem les mesures necessàries per identificar, gestionar i reduir les conseqüències d’un atac cibernètic.

 • Virtualització

  La implementació de virtualització en sistemes informàtics, permet una gestió més àgil en implementacions, evolucions tecnològiques, incidències informàtiques, aprofitament dels recursos disponibles... dissenyem, auditem i implementem infraestructures virtuals pròpies, o en CPDs ja existents.

 • Sistemes d’alta disponibilitat i contingència

  Amb objectiu de garantir la màxima disponibilitat dels entorns de producció la implementació de sistemes redundants, passa ser un element a tenir en compte en els processos industrials.

 • Gestió i monitorització infraestructures de sistemes en entorns indutrials

  La implementació d’infraestructures de xarxes ethernet industrial, wireless, ciberseguretat, virtualització i sistemes redundants, implica l’ús de sistemes de gestió i monitorització centralitzada en temps real.

Necessites més informació sobre Aetech i els seus serveis?

Contacta’ns