AEtech implementa el Sistema AEmes a Harinera los Pirineos

,

AEtech amplia la seva presència a nivell internacional i implanta el seu primer sistema AEmes a Llatinoamèrica al molí de farines i premixes que “Harinera los Pirineos” posseeix a Salamanca (Guanajuato, Mèxic).AEmes permetrà la gestió automàtica de la producció que li aportarà grans avantatges a la planta com ara el control integral de la producció a través de SCADA / HMI, control d’errors de fabricació, control dels processos per lots i la traçabilitat total dels productes.En tan sols tres mesos ja es podia apreciar la millora competitiva en el mercat amb un increment de l’eficiència productiva gràcies a la millora del rendiment de la producció i l’assegurament de la qualitat obtinguda en el producte final.Tal va ser l’èxit tant a nivell d’execució del projecte com en els resultats finals (reducció de costos, millora eficiència industrial i assegurament de la qualitat) que en només tres mesos “Harinera los Pirineos” va confiar de nou en AEtech per ampliar l’abast del projecte i incloure el software d’automatització pel control del a producció a la resta de les línies existents de mòlta i barrejat en continu.