Equip humà

Treballar al màxim nivell és un joc d’equip.