Aplicacions Elèctriques va ser homenatjada per Pere Cornellà, president de PIMEC (micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), durant la cerimònia celebrada en el mes de desembre. Es va tractar d’un acte de reconeixement a totes aquelles empreses de la província de Girona (en total dotze) més antigues associades a l’entitat; una iniciativa que va aportar a terme el patronal per agrair la confiança dipositada en l’entitat i per posar en valor l’associacionisme. AEtech mostra de nou els seus valors representant, defenent i impulsant el teixit empresarial de PIMES i autònoms, perquè des de la nostra organització volem sumar col·laborant estretament tant amb empresa com entitats per tal de potenciar les empreses gironines.