La integració ERP a la producció en fàbriques de pinsos i farines segueix sent una de les prioritats del sector. En aquest post expliquem un cas d’estudi sobre com disposar d’una integració en temps real sense traspàs de fitxers entre fàbrica i el sistema de gestió de l’empresa (ERP), formulació, qualitat, etc. a través de la implantació d’un Software per a la producció alimentària en fabriques de pinsos i farines.

Enllaç relacionat: Per veure l’article