En els darrers anys AEtech està involucrada a totes aquelles activitats relacionades amb la Indústria 4.0 ja sigui en forma de fires, ponències, jornades especialitzades… apostant clarament per les noves tecnologies. A la jornada organitzada per CEAM CPI vam estar presents en ponències on les empreses compartien les seves experiències en la implementació de solucions industrials dins de la industria 4.0.Des d’un punt informatiu d’AEtech vàrem tenir la possibilitat de compartir les nostres experiències y corroborar la importància de l’ús de la tecnologia a tot nivell dins de la industria per tal d’incrementar l’eficiència productiva i no perdre així el tren de la competitivitat