Jornada | Transformació Digital

La digitalització està sent cada vegada més una necessitat per a les empreses, el que implica aportar coneixement sobre les tecnologies sobre Indústria 4.0, capacitats i aplicacions existents i mecanismes de suport a les empreses. Aquesta jornada permetrà un millor enteniment sobre com abordar la transformació digital i com es pot aplicar en els diferents processos industrials.

Programa:

10:00h – 10:05h – Benvinguda i presentació de la sessió

10:05h – 10:25h – Què és la digitalització? 

10:25h – 10:45h – Integració de sistemes 

10:45h – 11:05h – Industria 4.0: implantació de tecnologies

11:05h – 11:25h – Com ho fem? Pla de implantació de la digitalització 

11:25h – 11:45h – Objectius industrials de la digitalització, beneficis i costos

Ponents: