Hem desenvolupat aquest article basant-nos en un cas d’estudi que s’ha originat amb la implementació d’un softwarei per a la producció alimentària en el sector farines, com el sistema AEmes, que ha integrat en temps real la fàbrica i el sistema de gestió de l’empresa (ERP), sense la necessitat de traspassos de fitxers.

Enllaç relacionat: Per veure l’article