Sistema de control EDAR

L’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) de Figueres és la peça clau del sanejament de les aigües residuals de la ciutat. Per garantir el correcte funcionament i la qualitat de l’aigua sortint s’està portant a terme una remodelació i millora de les instal·lacions per tal d’eliminar-ne els micronutrients . AEtech està participant activament en el projecte duent a terme tant la part d’instal·lacions elèctriques com la de control.